Åbningstider

Mandag

9.00-16.30

Tirsdag

7.30-16.30

Onsdag

9.00-19.00

Torsdag

9.00-19.00

Fredag

9.00-18.00

Lørdag

9.00-13.00

Søndag

LUKKET

Eller efter aftale

Please reload

Her bor vi!

Amagerstrandvej 140
2300 København S

Tlf. 53 32 32 53

klip@salonz.dk

Anja

Ejer af Salon Zacho 
Har arbejdet som frisør i 18år.

 

Har været i grøn salon i 14år, og

har derfor meget erfaringer inde for det.

 

Elsker og inspirere andre, skabe nye flotte
farver og klip.


Er fra Amager bor sammen med sin mand og to drenge.

Camilla

Er udlært i 2012 og har arbejdet som frisør lige siden.


Har taget makeup uddannelse ved Nicci Welsh i 2017.


Elsker mit fag, at gøre kunden glad og tryg i stolen.


Camilla kommer fra Fyn og er flytte til Amager og har boet her i 4år.
 

Susanne

Har arbejdet som frisør i 11år.


Susanne har arbejdet med extentions og hårpåsætning i 5år på Frederiksberg.

 

Susanne er kreativ og altid opdateret på de sidste nye trends inden for frisør faget.

 

Susanne har været 2år i salon Zacho.

 

Privat bor Susanne på Amager med sine 2 drenge og mand.  

T E L E F O N

53 32 32 53

 

- fordi dit hår fortjener det...

A M A G E R S T R A N D V E J  140

2 3 0 0 K Ø B E N H A V N  S

 

k l i p @ s a l o n z . d k